logo
Verantwoording

Kwaliteit beschrijvingen
Alhoewel de kwaliteit van de beschrijvingen van de foto's niet optimaal is - soms zijn deze niet correct, soms onvolledig - heeft de vereniging/stichting er toch voor gekozen zijn fotocollectie online te plaatsen. De foto's zijn voor te velen interessant om alleen in de depots te bewaren. Wel wordt inmiddels gewerkt aan het verbeteren van de beschrijvingen. U kunt ons daarbij helpen: indien u een aanvulling heeft op een beschrijving, dan kunt u die aan ons doorgeven via 'Plaats een reactie' (onder elke afbeelding). Ook kunt u vrijwilliger worden bij de vereniging/stichting en meewerken aan het optimaliseren van de toegankelijkheid.

Afbeeldingen
De vereniging/stichtingmaakt via deze beeldbank zijn fotocollectie voor velen toegankelijk. Tot deze beeldbank behoren ook afbeeldingen en teksten die in de ogen van sommigen kwetsend kunnen zijn. Het is echter op geen enkele wijze de bedoeling door publicatie daarvan wie dan ook te schaden in zijn of haar religieuze, politieke, menselijke en maatschappelijke gevoelens.